Żelek Piotr

Piotr Żelek

Radca prawny

Dział Prawny:

Dział Prawa Rynku Kapitałowego

Doświadczenie:

Specjalizuje się w zagadnieniach regulacyjnych związanych z wdrażaniem i stosowaniem regulacji unijnych w działalności podmiotów rynku kapitałowego (m. in. AML IV, CRD IV/CRR, Dyrektywa Prospektowa, MAR, MiFID II/MIFIR, PRIIP, UCITS V, ZAFI), a także w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego. Zajmuje się obsługą prawną oraz doradztwem prawnym m. in. na rzecz domów maklerskich, spółek publicznych, towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz zagranicznych firm inwestycyjnych.

Posiada doświadczenie związane z praktycznym stosowaniem przepisów dotyczących domów maklerskich, spółek publicznych oraz towarzystw funduszy inwestycyjnych, m. in. w obszarze regulacji wewnętrznych, compliance, outsourcingu, umów z usługodawcami, a także w stosowaniu regulacji KDPW oraz GPW. Brał udział w prowadzonych przez kancelarię postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego. Współuczestniczył również w prowadzonych u klientów kancelarii przeglądach prawnych, w tym analizach luk, w celu dostosowania działalności oraz regulacji tych podmiotów do obowiązujących albo wdrażanych przepisów prawa.

Doświadczenie w zakresie prawa rynku kapitałowego zdobywał jako prawnik wewnętrzny w towarzystwie funduszy inwestycyjnych, gdzie prowadził kompleksową obsługę prawną towarzystwa oraz zarządzanych przez nie funduszy.

Oprócz tego doświadczenie zdobywał w uznanych krajowych i międzynarodowych kancelariach prawniczych specjalizujących się w kompleksowej obsłudze prawnej klientów korporacyjnych, w tym podmiotów rynku kapitałowego, a także w Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (ob. Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej) zajmującej się ochroną praw i interesów Skarbu Państwa.

Specjalizacje:

  • prawo funduszy inwestycyjnych polskich i zagranicznych
  • reprezentowanie instytucji finansowych w postępowaniach administracyjnych
  • wprowadzanie zagranicznych instytucji finansowych na polski rynek
  • financial regulations
  • publiczny obrót instrumentami finansowymi
  • OTC, forex

Wykształcenie:

Absolwent kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, który ukończył z wyróżnieniem. Ukończył również Centrum Prawa Amerykańskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Jest autorem artykułów o tematyce prawnej z zakresu prawa rosyjskiego oraz procesu cywilnego. Był koordynatorem publikacji „Polskie prawo procesowe w obliczu zmian”, która ukazała się w 2016 r. Poza tym działał jako wolontariusz, a następnie koordynator punktu porad w Fundacji Academia Iuris, gdzie świadczył pomoc prawną na rzecz osób niezamożnych.

Znajomość języków obcych:

Angielski, Rosyjski.

p.zelek@siw.pl
tel.: +48 797 131 262