Piotr Źlik

ŹLIK PIOTR

Radca prawny

Dział Prawny:

Dział Prawa Zamówień Publicznych

Doświadczenie:

Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie zobowiązań oraz w zagadnieniach prawnych związanych z realizacją przedsięwzięć w branży informatycznej, w tym w zakresie wdrażania dedykowanych systemów informatycznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie stosowania przepisów prawa zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem branży informatycznej i budowlanej. Zajmuje się kompleksowym doradztwem prawnym dla podmiotów biorących udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców, jak również doradztwem na etapie realizacji umów zawartych w trybie prawa zamówień publicznych. Posiada bogate doświadczenie w zakresie reprezentacji Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Wykształcenie:

Radca prawny, wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach, nr wpisu KT-3299. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2010 r. ukończył studia podyplomowe na kierunku Prawo Gospodarcze i Handlowe, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Znajomość języków obcych:

Angielski

p.zlik@siw.pl
tel.: +48 606 515 115