Kamil Ciupka

KAMIL CIUPKA

Specjalista

Dział Prawny:

Dział Prawa Rynku Kapitałowego

Doświadczenie:

Działa w obszarze obsługi Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, Domów Maklerskich oraz Platform Crowdfundingowych. Specjalizuje się również w prawie papierów wartościowych oraz przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Czynny uczestnik w branżowych programach specjalistycznych oraz w wydarzeniach naukowych. Interesuje się zagadnieniami z zakresu ekonomicznej analizy prawa, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu ofert publicznych (IPO) na funkcjonowanie przedsiębiorstwa oraz prawnymi aspektami wykorzystania technologii Blockchain, w tym obrotu „kryptoaktywami”.

Wykształcenie:

Student Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie

Znajomość języków obcych:

Angielski (w tym Legal English)