Mikołaj Górny

Mikołaj Górny

Specjalista

Dział Prawny:

Dział Prawa Rynku Kapitałowego

Doświadczenie:

Z kancelarią Sadkowski i Wspólnicy związany jest od kwietnia 2022 roku jako członek zespołu Prawa Handlowego i Obrotu Międzynarodowego, a od września 2022 członek Działu Prawa Rynku Kapitałowego. Działa w obszarze prawa rynku finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących firm inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz dostawców usług finansowania społecznościowego.

Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej firm inwestycyjnych świadczących usługi na rynku Forex, w tym oferujących kontrakty na różnice (CFD), a także TFI zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Specjalizuje się w tworzeniu celowych wehikułów prawnych oraz zapewnianiu zgodności z przepisami prawa w bieżącym funkcjonowaniu organizacji. Brał udział w transakcjach fuzji i przejęć na polskim rynku nieruchomości oraz procesach korporacyjnego due dilligence związanego z udzielaniem finansowania.

Poza doświadczeniem w kancelarii prawnej, pełnił również funkcje inspektora nadzoru oraz audytora wewnętrznego w instytucjach rynku finansowego. Prowadzi szkolenia z zakresu wymogów technicznych i organizacyjnych dla instytucji finansowych, w tym w szczególności w zakresie problematyki zarządzania ryzykiem, funkcjonowania komórki compliance czy przeciwdziałania nieuprawnionemu świadczeniu usług maklerskich.

Jest finalistą ogólnopolskiego Turnieju Prawa Rynków Kapitałowych. Naukowo interesuje się ładem korporacyjnym spółek publicznych, transakcjami fuzji i przejęć, a także zagadnieniami z pogranicza prawa spółek i rachunkowości. Jest autorem szeregu branżowych publikacji w zakresie zagadnień związanych z prawem spółek oraz prawem rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ESG oraz prawa grup spółek.

Wykształcenie:

Student Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Finansów i Rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Znajomość języków obcych:

Angielski, w tym angielski prawniczy, potwierdzone certyfikatami Certificate of Proficiency in English (Council of Europe level C2) oraz Toles Higher