Karolina Jezierska

Karolina Jezierska

Specjalista

Dział Prawny:

Dział Prawa Własności Intelektualnej

Doświadczenie:

Z kancelarią Sadkowski i Wspólnicy związana jest od grudnia 2021 roku jako członek zespołu prawa własności intelektualnej. Aktywnie działa w obszarze prawa nieuczciwej konkurencji, ochrony dóbr osobistych w przestrzeni internetowej oraz ochrony patentów i wynalazków.

Uczestniczyła w branżowych programach specjalistycznych oraz w konferencjach dotyczących własności intelektualnej, w tym z zakresu prawa reklamy, gamingu czy metodach ochrony marek i produktów luksusowych.

Wykształcenie:

Studentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku prawo. Członkini Koła Naukowego Własności Intelektualnej „IP” WPiA UW.

Znajomość języków obcych:
Angielski