Weronika Baran

Legal Assistant

Wspiera pracę działów prawnych – prawa handlowego, podatkowego, rynku kapitałowego, prawa pracy
oraz własności intelektualnej. Kontaktuje się z instytucjami
i urzędami. Monitoruje i zapisuje w kalendarzu Kancelarii terminy sądowe, terminy do wniesienia środków zaskarżenia, terminy przedawnienia roszczeń. Kompletuje pisma procesowe oraz weryfikuje je pod kątem językowym, gramatycznym
i wizualnym. Dba o płynny obieg poczty przychodzącej
i wychodzącej. Prowadzi akta spraw sądowych działów prawnych, z którymi współpracuje. 

Studentka Prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 

angielski, niemiecki

Potrzebujesz pomocy
lub masz pytanie do prawnika?

    Powrót na górę