Szkolenia zamknięte

Oferta szkolenia ze zmian w prawie pracy 2022

Szkolenie oferujemy w formie zamkniętej dla firm i instytucji.

Patron merytoryczny:

Zmiany w prawie pracy 2022:

III i IV kwartał 2022 r. przyniosą bardzo duże zmiany w zakresie prawa pracy, istotnie zmieniając relację pracowników i pracodawców. Zaskakująca jest zarówno ilość zmian jak i krótki okres na ich wdrożenie. W trakcie szkolenia, prowadzący, przedstawi jakie przepisy się zmieniają, wyjaśni jakie te zmiany będą miały konsekwencje oraz podpowie jak należy przygotować się na ich wejście w życie.

Program szkolenia obejmuje:

 1. Ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, wdrażającej dyrektywę UE dotyczącą
  tzw. sygnalistów.
 2. Ustawy zmieniającej Kodeks pracy, wdrażającej dyrektywę UE, która dotyczy łączenia życia zawodowego
  z pracą.
 3. Ustawy zmieniającej Kodeks pracy, wprowadzającej pracę zdalną do Kodeksu pracy oraz przepisy dotyczące prewencyjnej kontroli pracowników na okoliczność spożycia alkoholu i innych podobnie działających substancji.
 4. Rozporządzenia zmieniającego zasady rozliczenia podróży służbowych.

Zagadnienia omawiane podczas szkolenia:

 1. Nowe zasady formułowania umowy na okres próbny.
 2. Szereg nowych obowiązków informacyjnych pracodawcy, w tym nowy zakres informacji o warunkach zatrudnienia oraz umowy o pracę.
 3. Nowe zasady rozwiązywania umów o pracę na czas określony.
 4. Zasady zatrudnienia pracownika u więcej niż jednego pracodawcy.
 5. Szereg zmian uprawnień z obszaru rodzicielstwa, w tym: dłuższe urlopy rodzicielskie, część urlopowa przypisana do drugiego z rodziców, nowe zasady przywracania do pracy, nowe uprawnienia rodziców dzieci do lat 8, rozszerzona ochrona przed zwolnieniem, elastyczna praca rodziców dzieci.
 6. Dodatkowe przerwy w pracy oraz nowe tytuły zwolnień od pracy (zwolnienie na opiekę oraz zwolnienie
  z tytułu siły wyższej).
 7. Nowa instytucja wniosku o zmianę warunków pracy, tym razem z inicjatywy pracownika.
 8. Nowe zasady rozliczania kosztów szkoleń.
 9. Kontrola prewencyjna pracowników na okoliczność spożycia alkoholu oraz innych podobnie działających substancji.
 10. Zupełnie nowa regulacja pracy zdalnej, szczegółowe omówienie zasad i kosztów.
 11. Kompleksowa regulacja zgłaszania przypadków naruszenia prawa – omówienie zasad oraz zakresu regulaminu, który będzie musiał stworzyć pracodawca.
 12. Zmiana zasad wynagradzania kosztów podróży służbowych.

PRELEGENCI

MARCIN FRĄCKOWIAK,
Radca prawny, Dział Prawa Pracy

Radca prawny z ponad 10-letnim doświadczeniem w obszarze prawa pracy. Zarządza zespołem prawników Działu Prawa Pracy w oddziałach: Katowice, Częstochowa i Kraków. Ekspert Business Centre Club z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.

Czytaj więcej

Rezerwacje i kontakt w sprawie szkoleń

tel.: 22 692 74 31, kom.: +48 511 249 206
e-mail: szkolenia@siw.pl
Zapytaj o szkolenie