Szkolenie bezpłatne

WEBINARIUM: Zmienione wytyczne dotyczące zgłaszania poważnych incydentów zgodnie z PSD2

Patron merytoryczny:

Główne zagadnienia

 • Zakres zmian w procedurach dostawców usług płatniczych w związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2022 roku zmienionych wytycznych dotyczących zgłaszania poważnych incydentów;
 • W jakich sytuacjach dostawca usług płatniczych jest zobowiązany zgłosić poważny incydent operacyjny lub incydent związany z bezpieczeństwem?
 • W jaki sposób banki i instytucje płatnicze powinny identyfikować incydenty podlegające zgłoszeniu?
 • Kiedy dostawcy usług płatniczych powinni dokonać zgłoszenia wstępnego, zgłoszenia okresowego oraz zgłoszenia końcowego?
 • Czy możliwa jest delegacja obowiązku dokonywania zgłoszeń incydentów do podmiotu trzeciego?

Zapraszamy w szczególności

 • Członków Zarządów Banków nadzorujących zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności banku oraz Prezesów Zarządów banków spółdzielczych,
 • Dyrektorów ds. Prawnych,
 • Dyrektorów ds. IT,
 • Inspektorów Nadzoru,
 • Risk Managerów,
 • pracowników departamentów prawnych/compliance, komórek ds. zarządzania ryzykiem oraz komórek kontroli wewnętrznej;
 • pracowników departamentów IT.

Rezerwacje i kontakt w sprawie webinarium

tel.: 22 692 74 31, kom.: +48 511 249 206
e-mail: szkolenia@siw.pl lub a.jaskot@siw.pl